Murray Bowen var en psykoterapeut från Washington som parallellt med sin forsning ägnade hela sitt liv åt klinisk psykoterapi individuellt men främst med familjer. Han utvecklade något som först kallades för “Family System Theory” men senare döptes om till The Bowen Family Theory.

Bowen var övertygad om att familjen och den inre psykologiska upplevelsevärlden är för invävda i varandra för att kunna särskiljas som fenomen. Vår sociala funktion i nära relationer är centralt för vår överlevnad där med även vår psykologiska struktur. I kort bygger hela hans perspektiv på det här.

I detta avsnitt går jag igenmo detta lite kort och det viktigaste i hans teori.

Socialpsykologisk Vård Stockholm

www.socialpsykologiskvard.se

Produktion & upphovsrätt: Gustaf Lundh

Musik: Onomi - "Kernel" ur Kernel LP 2008-2015 2015

Källor till essän:

* C. V. Rabstejnek - "Family Systems & Murray Bowen Theory"

* M. Bowen - Family Therapy in Clinical Practice, Rowman and Littlefield Publ. 1985

* C. Margaret Hall - The Bowen Family Theory and Its Uses, Jason A. Inc 1991

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Gustaf Lundh. Innehållet i podden är skapat av Gustaf Lundh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.