Finns det psykiatri som inte utgår från evidensbaserad forskning och diagnosmanual?

De två senaste decennierna har forskning om hjärnan utvecklats avsevärt. Neurologisk vetenskap växer snabbt och det pågår dagligen diskussioner och debatter om vilka metoder som fungerar eller baseras på empirisk evidensbaserad data, alltså om det kan påvisa samband mellan faktorer och företeelser. Vi gör ett kort nedstamp i den neurologiska forskningen om hur vi med hjälp av psykoterapi kan ersätta emotionella minnen, en process kallad för “memory reconsolidation”. Slutsatserna är mycket imponerande, men hur avgörande är det för en psykiatrisk klinik? Måste vi basera arbete på evidensgodkända studier eller ha blivit publicerade i en etablerad och känd tidskrift för att föra effektiv, god psykiatrisk vård?

Vi samtalar med Carina Håkansson som för 25 år sedan startade familjevårdstiftelsen i Göteborg. Det utvecklades till ett oberoende psykiatriskt system som ett kliniskt alternativ. Idag kallar hon verksamheten för “Det utvidgade terapeutiska rummet”. Hur ser Carina och hennes medarbetare på denna forskning och de här frågorna?

Socialpsykologisk Vård Stockholm

www.socialpsykologiskvard.se

Produktion & upphovsrätt: Gustaf Lundh

Musik: Fiktion - "Wobble Trust" + "Alania (Orig. by Paavoharju) + "It shone, pale as bone" (Orig. by L. Demian) ur Burn That Gloom 2012

Källa kopplad till essän:

* D. Lane R, Lee R, Nadel L, Greenberg L - "Memory reconsolidation, emotional arousal, and the process of change in psychotherapy: New insights from brain science" Behavioral and brain sciences (2015), Page 1 of 64

* http://www.dn.se/debatt/enfaldiga-riktlinjer-for-behandling-av-depression + https://www.rorinteminterapi.se

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Gustaf Lundh. Innehållet i podden är skapat av Gustaf Lundh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.