Redundancy comes across as unprofessional in business writing, so it is important to be clear and concise instead of overly wordy. This podcast will supply you with ways to improve your business writing skills so you are precise and professional.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Scribendi. Innehållet i podden är skapat av Scribendi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.