Understanding sentence structure and grammar can be difficult. In this podcast, we discuss appositives and provide examples. This podcast gives the rules for using appositives correctly.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Scribendi. Innehållet i podden är skapat av Scribendi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.