Are you looking for a good way to end your story, searching for the best way to leave your protagonist and resolve your plot? This podcast will help you decide the best way to end your plot with its insightful tips regarding protagonists and how to avoid a "paper dragon".

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Scribendi. Innehållet i podden är skapat av Scribendi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.