Anpassa Skolan
26.  Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.
Avsnitt

26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?

Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.

Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?

Vad är pseudodyskakyli?

Anpassningar i klassrummet.

Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.

Olika metoder för olika elever?

Hur du kan individanpassa din undervisning?

www.matteappen.se

Lärande i matematik

Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet

Länk: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:696528/FULLTEXT01.pdf

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cicci Agestrand och Jimmy Svensson. Innehållet i podden är skapat av Cicci Agestrand och Jimmy Svensson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.