Anpassa Skolan
24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.
Avsnitt

24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:

-Tempo

-Nivå

-Omfång

-Metod

-Intresse

Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i.

Att diskutera

1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet

2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa?

3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?

Länkar:

https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-for-individanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/

https://1larare.svedala.se/differentierad-undervisning-med-ord-och-begrepp-som-utgangspunkt/

https://www.gothiafortbildning.se/artiklar/skola/Helena-Wallberg-Lektionsdesign

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cicci Agestrand och Jimmy Svensson. Innehållet i podden är skapat av Cicci Agestrand och Jimmy Svensson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.