Anpassa Skolan
27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305
Avsnitt

27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305

Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"

Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)

En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.

Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever kan bli en riskgrupp om de inte får rätt stöttning.

Vi går igenom hur du som personal i skolan kan upptäcka, bemöta och hjälpa dessa elever.

Elevhälsans roll

Sekretess

Relationens betydelse

Samarbete med externa aktörer (socialtjänst, BUP, polis etc)

Överlämning mellan stadier

Feltolkningar av beteende och symtom

Ansvar och resurser

Utifrån rapporten ger vi er råd vad dessa elever vill ha av skolan.

Länkar:

https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/10/Ladda-ner-rapporten-här.pdf

https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/11/Lärarmaterial-för-att-upptäcka-och-stötta-elever-som-har-det-jobbigt-hemma.pdf

https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportenMaskrosbarn.pdf

https://vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sektor/rapporter-bocker/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cicci Agestrand och Jimmy Svensson. Innehållet i podden är skapat av Cicci Agestrand och Jimmy Svensson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.