Med sikte på
Jens Johanson om lärdomar från TransportGate
Avsnitt

Jens Johanson om lärdomar från TransportGate

Jens Johanson är utbildad naturgeograf och tog via en rad chefsroller inom statliga myndigheter SMHI och Luftfartsverket rollen som säkerhetshandläggare med ett förordnande som säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen 2013. Under som i media kom att kallas transportgate satt han mitt i stormens öga och han utsågs av transparency international till årets visselpipa 2018 efter att ha slagit larm om bristande säkerhetshantering på Transportstyrelsen.