Med sikte på
Hur innovativa är vi i att skapa lösningar för att försvara Sverige?
Avsnitt

Hur innovativa är vi i att skapa lösningar för att försvara Sverige?

Professor Arne Norlander har sin bakgrund i Försvarsmakten och har mångårig erfarenhet av ledning med fokus på forskning, utveckling och innovation. Han har haft en rad olika internationella expertuppdrag och har idag rollen som Director for research and innovation på Secana Cyber Security.