Med sikte på
Anne-Marie Eklund Löwinder om IT-säkerhet och Internet
Avsnitt

Anne-Marie Eklund Löwinder om IT-säkerhet och Internet

Anne-Marie Eklund Löwinder är en av världens främsta IT- och informationssäkerhetsexperter. 2013 valdes hon in som första och enda svensk i Internet Hall of Fame. Anne-Marie är en av 14 krypto-officer i världen, den enda kvinnan och den enda svensken som tilldelats en av de 14 nycklarna till internets hjärta.