You can't put food waste in your compost bin. So where can you put it? In a green cone. Green Cones are the lowest maintenance way to deal with food scraps. We discuss how this system works, and where to put it.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör . Innehållet i podden är skapat av och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.