Chapter 77- In Pilate's Judgment Hall

Book: The Desire Of Ages by EGW

This chapter is based on Matt. 27:2, 11-31; Mark 15:1-20; Luke 23:1-25; John 18:28-40; John 19:1-16.

Discussed live on Instagram by Pastor David Asscherick on 5/18/2021 (Guests: Hannah & Johnny Suarez)

Videos can by found on the David Asscherick YouTube channel: https://youtube.com/c/DavidAsscherick

David's Word: Silent

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör DAwithDA. Innehållet i podden är skapat av DAwithDA och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.