Chapter 82- Why Are You Weeping? 00:00-59:25

This chapter is based on Matt. 28:1, 5-8; Mark 16:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-18.

Chapter 83- The Walk To Emmaus 59:26-1:8:02

This chapter is based on Luke 24:13-33.

Book: The Desire Of Ages by EGW

Discussed live on Instagram by Pastor David Asscherick on 5/23/2021 (Guest: Pastor Nathan Cranson)

Videos can by found on the David Asscherick YouTube channel: https://youtube.com/c/DavidAsscherick

David's Word: Chapter 82- Remember & Chapter 83- Burn

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör DAwithDA. Innehållet i podden är skapat av DAwithDA och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.