Bjørka i Veodalen i Jotunheimen er Norges høgestvoksende bjørk! Foreløpig står den der alene, men et framtidig varmere klima vil den snart få selskap av andre. Dette er en utvikling som forsterkes av redusert beitetrykk på fjellskogen. Nær 40 prosent av landarealet i Norge er dekket av skog.
I løpet av de siste 100 årene har mengden trevirke i skogen blitt tredoblet.
Nå tar skogen opp mye mer klimagasser enn det all arealbruk slipper ut, og nesten halvparten av de totale norske utslippene. Utviklingen vi har i klimaet vil føre til store endringer i det skogbildet vi er vant til.
Grovt sett er skogen i Norge tredelt: lengst i sør de varme- kjære lauvskogene, på midten gran- og furuskoger, og lengst mot nord og mot fjellet bjørkeskoger. Klimaendrin- gene vil føre til at alt forskyves nordover. Bjørka kryper oppover fjellet, gran og furu følger etter, og varmekjære treslag vil overta den ledige plassen.
Bøk er det siste av treslagene som kom hit til lands, og den brer seg alt fra kysten og innover landet. Innen dette hundreåret er omme, vil vi ha mye mer bøkeskog enn vi har i dag.
I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt ([email protected]) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Den fantastiske skogen. Innehållet i podden är skapat av Den fantastiske skogen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.