Granskog, furuskog, bjørkeskog, edelløvskog og myrskog - bli bedre kjent med våre vanligste skogtyper
Avsnitt

Granskog, furuskog, bjørkeskog, edelløvskog og myrskog - bli bedre kjent med våre vanligste skogtyper

Maiblom, skogstjerne, gullris og tette moselag trives best i granskog, mens blåbær, tyttebær, krekling og lav trives bedre i den mer lysåpne og næringsfattige furuskogen? Hvorfor vokser bjørkeskogen stadig høyere opp til fjells? Alm, ask, eik, lind og lønn er varmekjære løvtrær. I de artsrike og frodige edelløvskogene kommer mange av blomstene opp tidlig om våren, slik som hvitveisen, for å nyte av alt sollyset før løvtrærnes blader vokser ut og skygger for plantene nede på bakken. Og visste du at myrskogen kan skjule 2000 år gamle mennesker?

I en serie på fem korte episoder skal vi ta for oss hvordan landet ble dekket av vegetasjon etter istiden. Er du lærer, og ønsker å benytte noe av dette i undervisningen så ta kontakt ([email protected]) så kan du og klassen få tilgang på bilder og tekst om denne fascinerende delen av historien til norsk natur. Med utgangspunkt i boka "Den fantastiske skogen" (Pax forlag 2018) gir John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen eksempler på hva du kan finne og oppleve i skogen. Tekst: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen (oppleser); musikk: Rune Brøndbo alias Sternklang. Opptakene av fuglesang er gjort av Hans Petter Kristoffersen, og podkasten er innspilt i Nitro Studio i Oslo med Kristian Bjørge som lydingeniør. Tusen takk til Kulturrådet og Den kulturelle skolesekken Innlandet for støtte til innspillingen.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Den fantastiske skogen. Innehållet i podden är skapat av Den fantastiske skogen och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.