Episode 14 - The Four Principles of OOP
Avsnitt

Episode 14 - The Four Principles of OOP

In today's episode, you'll learn the four principles of object-oriented programming. We'll discuss abstraction, inheritance, encapsulation, and polymorphism. By the end of the show, you'll understand each one of them; you'll know how they relate to each other, and how to use them in practice.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Minko Gechev. Innehållet i podden är skapat av Minko Gechev och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.