Today we'll learn about memoization! Memoization is a practice that helps us improve the performance of our apps using caching.

In the episode, we'll also discuss pure functions, caching strategies, and much more!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Minko Gechev. Innehållet i podden är skapat av Minko Gechev och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.