In this episode, I recap a conversation I had with a coach and friend, Justin Tsui. He asked me a question that really got me thinking... "what is it that you do that gets you into the zone?" 

And that really got me thinking... so I documented my thoughts on today's episode.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör David Wong. Innehållet i podden är skapat av David Wong och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.