When I began my entrepreneurial journey, I was so encapsulated by the idea that I had to always be "on", always at 100% hustle mode. But the effects of that finally took its toll on me 3 years later. Here's my story and what I learned from that.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör David Wong. Innehållet i podden är skapat av David Wong och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.