Benny can’t wait to celebrate National Gerbil Day. But his plans are foiled when Waffles’s number-one fan Boomer drops by unannounced. Mr. Glub gets hugged too hard, while Jones resorts to bribery to get fans of his own.  

We want to hear from you! Click here to send us feedback.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör WNYC Studios. Innehållet i podden är skapat av WNYC Studios och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.