Big news: Mom and Dad are getting another dog. Jones threatens to move out in protest, while Waffles prepares to meet her new bestie. Only Quinoa isn’t the dog anyone quite expected.   

We want to hear from you! Click here to send us feedback.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör WNYC Studios. Innehållet i podden är skapat av WNYC Studios och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.