Sjuksköterskesnack

Urban ”brevbärarKent” Oskarsson arbetar som en länk mellan patienten och vården. Urban berättar om sin opartiska vardag där han hjälper patienten att få svar på frågor som de de känner att vården inte gett dem eller så vill patienter och anhöriga bara upplysa vården om något som hänt. Utgångspunkter är alltid, vad är det som har hänt? Hjälpa till att ge svar, informera om rättigheter och om eventuellt rätt till ersättning. Vad säger patientlagen? Vi reder ut lite om IVO, lex Maria, klagomål, stödperson vid tvångsvård. Vi pratar om de stora fallgroparna i vården……… bemötande och kommunikation. Välkomna att lyssna.

#avsnitt99 #patientnämnd #anonym #kommunikation #sekretess #avvikelse #patientlagen #analys #klagomålshantering #bemötande #patientberättelse #samverkan #barnärende #skr #stödperson #barnkonventionen #regionkalmar #rapport #kommun #region #patientsäkerhet #socialstyrelsen #vårdochbehandling #sjuksköterskesnack #teachback #rättelse #notering #journalförstöring

Musik: https://www.bensound.com Funny song

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Andrea Berg och Johanna Bjerkert: Sjuksköterska och podcast. Innehållet i podden är skapat av Andrea Berg och Johanna Bjerkert: Sjuksköterska och podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.