Välkommen att lyssna till det tjugotredje avsnittet.

Detta avsnitt handlar om förberedelserna inför bearbetning/ balansering/ transformering/ healing/ upplösning/ lindring

av obearbetade minnen/ ryggsäck/ smärtkropp/ fobier/ obehag.

Den kommande övningen är en variant av Garry Craigs EFT,

Emotional Freedom Technique (Emotionell Frihets Träning).

To be in the light,

One must remain close to it.

Neale Donald Walsch

Innehåll:

Avsnittet ska belysa förberedelserna och aspekternas betydelse.

Det handlar i grunden om det som Garry Craig sammanfattar med:

tune in and balance (intoning och balansering)

Förberedelserna har olika syften:

1. Det är en del av intoningsprocessen

2. Genom att så specifikt som möjligt uppmärksamma och skriva ner aspekterna innan “övningen”

så går det att dokumentera och följa processen (vilket framgår i detta podcastavsnitt).

Börja med att plocka fram papper och penna !

Avsätt 15 minuter eller mer till att  skriva ner alla jobbiga händelser som du varit med om och eventuella fobier

(t ex flyga, höjder, spindlar, tandläkarbesök).

Ur denna lista väljer du en fobi eller händelse att gå vidare med.

Det går även att testa på diverse fysiska obehag som t ex smärta.

Rubrik

Ta ett nytt papper och skriv en kort rubrik på det du ska “jobba” med (bearbeta/balansera/transformera/heala/lösa upp/lindra)

T.ex Spindelrädsla

1. Specifik aspekt

Ta reda på och skriv ner den aspekt du ska börja “jobba med”.

Var så specifik som möjligt.

Känn efter! Vad är egentligen “problemet”?

Vad orsakar att du känner som du gör?

Exempel på olika aspekter vid spindelfobi: De kusliga ögonen, de håriga benen, hur otäckt spindeln rör sig, rädslan för att bli biten mm

2. Namnge Känslan

Skriv ner känslan.

Känn efter vad du känner när du tänker på den specifika aspekten!

Är det obehag, oro, rädsla, panik, ångest, besvikelse, irritation?

Om det är smärta du ska jobba med kan du känna efter om den är irriterande, pulserande, svidande, brännande, molande, bultande etc. 

Försök sätta ord på det du känner och skriv ner det.

3. Intensitet 0-10

När du tänker på den specifika aspekten och den känslan du just namngivet. Hur stark är intensiteten?

Känn efter och skriv ner en siffra mellan 0-10

4. Kroppslokalisation

När du tänker på den specifika aspekten och den känslan du namngivet och känner: - var i kroppen känner du känslan?

Skriv ner om det är t ex huvudet, bröstet, magen, knäna etc

Om det t ex är huvudet - är det pannan, hela huvudet eller vänster/höger sida? - Så specifikt du kan…

Garry Craig balanserar i sin "grundvariant" genom att “knacka” med fingertopparna på olika akupunkturpunkter. I denna variant sker balansering istället genom långsam, rytmisk diafragmaandning.

Har du inte följt mina tidigare podcast, så finns mer information om detta under avsnitt 10-12 och 2 YouTube avsnitt (www.amixe.se)

Har du inte tränat difragmaandning är min rekommendation att du först tränar lite på detta!

När jag går igenom övningen I kommande avsnitt

förutsätter jag att du kan långsam, rytmisk diafragmaandning.

Ditt egenansvar

I detta avsnittet pratar jag också om det egna ansvaret.

Du har ett eget ansvar över din hälsa och välmående.

Använd sund förnuft. Kasta dig inte in i ett traumatiskt minne på en gång. Pressa inte dig själv !

Detta ska vara en intressant och trygg övning.

Du får mer tips och instruktioner i detta avsnittet.

Det går inte att ändra på det som hänt

och det du kände när det hände,

men det går att förändra det du känner

när du nu tänker på det som hände.

Det enda som ett lidande inte tål är att granskas och bli undersökt noga. Medvetandets ljus tar bort mörkret.

 www.amixe.se

Mvh Lars

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Lars Nilsson. Innehållet i podden är skapat av Lars Nilsson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.