Electronic Cigarettes have been hailed by some as a breakthrough in the battle to help people quit smoking, while others say these devices are creating a new generation of nicotine addicts. So, what does the science say?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ABC Radio. Innehållet i podden är skapat av ABC Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.