Lucy returns to FUBAR Towers after a summer of glamping! Joining her is comedian Tania Edwards as they discuss all things female as well as guide us through their album of the week, Beth Orton's 1996 release "Trailer Park".

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Fubar Radio. Innehållet i podden är skapat av Fubar Radio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.