Placeras STOCKholmsbörsen

STOCKholmsbörsen summerar första marknadsreaktionerna på Trumps valvinst och tecknar olika scenarios, hot och möjligheter inför framtiden.