Shelly chats with Mallory Fox, aka Dr. Foxy Fit, about the importance of stretching both your body and your mind, and how even the busiest person can find time to work on moving their muscles.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör TruStory FM. Innehållet i podden är skapat av TruStory FM och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.