Running a half day, or, a full day design sprint is intimidating if you have never run a design sprint before. I’ll focus on why design sprints are awesome, tips for how to include non-designers, my go-to design exercises, and provide a sample agenda to get you started.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör UX Australia. Innehållet i podden är skapat av UX Australia och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.