Кто желает посмотреть на человека из числа обитателей Рая, пусть посмотрит на Урву ибн аз-Зубайра.

Абд-аль-Малик ибн Мерван

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Aslam. Innehållet i podden är skapat av Aslam och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.