Почти любая игра может стать основой супружеской и семейной жизни, но некоторые, как, например, "Если бы не ты", расцветают пышнее, а другие, как "Фригидная женщина", держатся дольше под воздействием юридически узаконенной близости.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör PodFM.ru. Innehållet i podden är skapat av PodFM.ru och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.