This podcast covers content from week 10 of the James: Living a Life of Genuine Faith study.

 

The teaching covers James 5:7-20, pages 62-69 of the workbook.

 

You can download the workbook by clicking {here}.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jen Wilkin. Innehållet i podden är skapat av Jen Wilkin och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.