The Biggest Loser! Hit show in a couple of dozen countries, right? Tonight, the guys discuss an interesting article from Kate Deering of katedeering.com. Kate has some strong opinions about the show, and whether or not it's actually a positive thing.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Aaron Butler, Don Sullivan & Mark Cockrell. Innehållet i podden är skapat av Aaron Butler, Don Sullivan & Mark Cockrell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.