Lecture 5/8. The very possibility of self-awareness (an "inner sense" with content) requires an awareness of an external world by way of "outer sense". Only through awareness of stable elements in the external world is self-consciousness possible. Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Oxford University. Innehållet i podden är skapat av Oxford University och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.