Graduates of the Avatar Wizard Course talk about their experiences.

Nothing occurs on The Wizard Course that does not contribute in some way to everyone's spiritual attainment.

For more information go to http://wizardcourse.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör . Innehållet i podden är skapat av och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.