ZURB's Foundation is a front-end for quickly building applications and prototypes. It is similar to Twitter Bootstrap but uses Sass instead of LESS. Here you will learn the basics of the grid system, navigation, tooltips and more.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ryan Bates. Innehållet i podden är skapat av Ryan Bates och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.