A lot of people say they hate meditation. I think that’s because most of the methods are garbage. In this episode, I teach three meditation hacks I use that let me feel uplifted, serene, and recharged.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Astrea Taylor. Innehållet i podden är skapat av Astrea Taylor och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.