Annie and Katrín dive into a discussion about their last two years. With both having completely different experiences.

What went right? And more importantly what didn’t and can be improved on moving forward.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Annie Thorisdottir and Katrin Davidsdottir. Innehållet i podden är skapat av Annie Thorisdottir and Katrin Davidsdottir och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.