After a difficult start to life, Donald Triplett, the little boy whose own mother described as “hopelessly insane,” is given a second chance. While psychologists try to make sense of Donald’s strange disorder, Donald does his best to fit into a world that doesn’t understand him.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartPodcasts. Innehållet i podden är skapat av iHeartPodcasts och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.