Ulf Djurberg är advokat och ansvarig för Setterwalls Advokatbyrås EU- och konkurrensrättsgrupp, där bland annat antikorruption ingår. Under coronapandemin har byrån sett en ökning av visselblåsningar – men inte alltid med goda avsikter. Vad innebär det om visselblåsarsystemen utnyttjas i onödan? Och vad är egentligen det vanligaste sakerna att slå larm om? I avsnittet diskuteras också visselblåsningens ursprung och tiden då man kunde bli rik på att visselblåsa. Den nya lagens innebörd, misstron mot visselblåsarsystem, och varför det är dags för arbetsgivare att vakna är andra ämnen som avhandlas. Dessutom förklarar Ulf Djurberg sin “myggspiralsmetod” för utredningar som även Pia kan känna igen sig i från sin tid inom polisen. Detta vill ni inte missa!

Fotnot: Avsnittet spelades in kort innan den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021.

Mer om Vissla 

dagsattvissla.com

Instagram/viss.la

Mer om SRS

srsgroup.se

________

Producent & Redaktör: Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

[email protected]

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SRS Security. Innehållet i podden är skapat av SRS Security och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.