This episode describes the purpose of temples, the inspiration behind the design of the Nauvoo Temple, and the arrangements that Joseph Smith and others made to acquire sufficient building materials.

Guests: Brent Rogers, Matthew McBride, Alex Smith

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Innehållet i podden är skapat av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.