Safe Food Good Health

Safe Food Good Health

ในโอกาสฉลองวันความปลอดภัยอาหารโลก 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) ได้กำหนดธีมประจำปี 2021 “Safe food today for a healthier tomorrow” หรือ กินอาหารปลอดภัยวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำพอดแคสต์รายการ "Safe Food Good Health" ซึ่งจะเป็นรายการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยาทางอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหาร แก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบฟังง่ายๆ สบายๆ โดยเนื้อหา สาระความรู้ มาจากอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ฝากกดแชร์ กดไลค์ กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Antal avsnitt: 3

Senaste avsnittet:

En podcast av: MSc Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör MSc Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety. Innehållet i podden är skapat av MSc Program in Toxicology and Nutrition for Food Safety och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Sparad till Mina favoriter!

Du hittar dina favoriter i menyn.