For many, the name Lucas is synonymous with film franchises that we (mostly) love. But for gamers, it represents a quirky sense of humor and refinement of the point-and-click adventure genre. And, of course, a s**t-ton of Star Wars games.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Video Games. Innehållet i podden är skapat av Video Games och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.