The crew takes a trip through the looking glass...

Marella- Jordan Cobb

Spinner- Giancarlo Herrera

Loire- Jesse Inocalla

Asherah- Regina Russell

Matti- Lindsay Zana

Kiran- Kevin Gomez

Computer- Jes Washington

Collin- Josh Rubino

The Woman- Nadine Amami

Written/Directed- Jordan Cobb

Sound Design- Julia Schifini & Chad Ellis

Score- Daryl Banner

For more, visit nosuchthingradio.com

CW: harsh language, asphyxiation, mentions of death/corpses, blood/injury, animal attacks, body horror/gore

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör No Such Thing Productions. Innehållet i podden är skapat av No Such Thing Productions och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.