The mightiest events in the entire universe – when black holes collide – create ripples in space-time now being detected by the most sensitive instruments ever built – and are opening up a new era in astronomy.

Support the show: https://www.patreon.com/clearandvivid

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alan Alda. Innehållet i podden är skapat av Alan Alda och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.