Recoverypodden
#1 En kommunes tilnærming til recovery. Intervju med fagrådgiver Kenneth Haugjord
Avsnitt

#1 En kommunes tilnærming til recovery. Intervju med fagrådgiver Kenneth Haugjord

Kenneth Haugjord har arbeidet i flere år som psykolog i Kristiansand kommune. Han er interessert i å benytte sin fagkunnskap til blant annet å utvikle tjenestetilbudene innen psykisk helse og rus. I denne podcasten intervjues han om bakgrunnen for at kommunen har satset på en ny vei - et nytt tankesett - for hva som hjelper folk til et bedre og friskere liv. 

Han kommer inn på grunnelementene i recoverytenkningen. Det er Håp, Identitet, Mening i livet, Samhørighet og Selvhevdelse. I intervjuet kaller han elementene for kronbladene i recoveryblomsten. 

Det engelske ordet - eller akronymet som brukes for blomsten er CHIME: Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Recoverypodden. Innehållet i podden är skapat av Recoverypodden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.