På egna ben är SOS Barnbyars dokumentärserie som belyser hur unga som lämnat samhällsvård tvingas möta vuxenlivet på egen hand och hur samhället brister. När unga placeras, på till exempel HVB-hem eller i familjehem, tar samhället över föräldraansvaret. Samtidigt vet vi att samhället inte är en tillräckligt bra förälder. Allt för många unga lämnas vind för våg när de tidigt tvingas ta klivet in i vuxenlivet. I den här dokumentärserien hör du ett antal modiga unga berätta om sina erfarenheter av att tidigt i livet behöva stå på egna ben.

Mahamed blir utslängd från sitt familjehem på felaktiga grunder men hittar ändå kraft att fortsätta. I det sista avsnittet av SOS Barnbyars dokumentärserie berättar Mahamed sin historia. Ingrid Höjer, forskare vid Göteborgs Universitet, delar också med sig av sin kunskap kring unga som lämnar samhällsvård och berättar om vilket behov av mer stöd för målgruppen hon ser ett behov av.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SOS Barnbyar. Innehållet i podden är skapat av SOS Barnbyar och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.