This week we’ll move from conflict theory to functionalism as we discuss two works by French Sociologist Emile Durkheim. In Part 1 we’ll talk about “The Division of Labor in Society” and in Part 2 we’ll discuss “The Elementary Forms of the Religious Life.”

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alex Kenney. Innehållet i podden är skapat av Alex Kenney och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.