År 2050 förväntas mer än 70 procent av alla människor bo i urbana områden, vilket redan nu befolkas av hälften av världens invånare. Morgondagens städer kräver innovation, hållbar utveckling och smarta lösningar - detta tas till vara på i H22-projektet. Resan mot framtidens Helsingborg leds av projektchef Soraya Axelsson, som i avsnittet delar med sig av sina erfarenheter av att leda ett flermiljonsprojekt, ledarskap, nytänkande och att projektleda in i framtiden. 0.5 Leadership PDU

[Proglamledare: Josefine Nilsson, Laz Malagic Shwan; Producent: Katarina Korenkova]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör PMI Sweden Chapter. Innehållet i podden är skapat av PMI Sweden Chapter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.