The guys sit down with animal advocate Matt Lieurance to discuss the poor ways we treat animals for our food system, how we can save them, and the benefits of going vegan.

Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cadence13. Innehållet i podden är skapat av Cadence13 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.